Ασφάλεια Ζωής

Το πρώτο βήμα για την Εξασφάλιση της Οικογένειάς μας

Η Ασφάλεια Ζωής είναι πολύτιμη. Είναι η έμπρακτη απόδειξη της αγάπης που έχουμε στους δικούς μας ανθρώπους, στην Οικογένειά μας.

Η κάθε Οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις. Η Ασφάλιση της Ζωής είναι ο αποτελεσματικός τρόπος για να την εξασφαλίσουμε.

Η έμπρακτη απόδειξη της αγάπης στην Οικογένειά μας

Ασφάλιση Ζωής

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα για την Ασφάλιση Ζωής

Οι κατηγορίες των προγραμμάτων είναι:

1. Απλή

Καταβάλλεται το ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, στην περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο κάλυψης, που παρέχεται για συγκεκριμένο διάστημα (10, 20, 30 χρόνια).

2. Ισόβια με Αξία Εξαγοράς

Καταβάλλεται το ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου.  Μπορεί να γίνει εξαγορά του συμβολαίου αν το επιθυμεί.

3. Από Ατύχημα

Καταβάλλεται το ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα.

4. Απλή Μειουμένου Κεφαλαίου

Καταβάλλεται το ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.  Το ποσό μειώνεται κάθε χρόνο και ο βασικός σκοπός του είναι η αποπληρωμή δανείων.

Η Ασφάλεια Ζωής είναι η βάση σχεδόν όλων των συμβολαίων που αφορούν τον “Άνθρωπο”.

Προγράμματα και καλύψεις ποικίλουν ανάλογα με την εταιρία.

Μεγάλη προσοχή στο τι γράφει το συμβόλαιο που υπογράφουμε. Ισχύει ΜΟΝΟ! ότι υπάρχει εγγράφως σε όρους, καλύψεις και ποσά.