Ασφάλιση Κατοικίας

Ολοκληρωμένη φροντίδα για την αγαπημένη μας στέγη

Το Σπίτι , προϊόν μόχθου ολόκληρης ζωής.  Αγαθό μεγάλης οικονομικής αλλά και συναισθηματικής αξίας.

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών

Η ανάγκη για την προστασία των κόπων ολόκληρης ζωής, με μια λέξη Περιουσία, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα μετά την υγεία.

Ασφαλίσεις  διαμερισμάτων μόνιμων ή εξοχικών κατοικιών.

Ασφαλίσεις μονοκατοικιών ανεξαρτήτως ορόφων, μόνιμων ή εξοχικών κατοικιών.

Ασφαλίσεις εξοχικών κατοικιών, εντός και εκτός οικισμών.

Ασφαλίσεις πολυτελών κατασκευών μόνιμων και εξοχικών κατοικιών.