Ομαδικές Ασφαλίσεις

Ομαδική Ασφάλιση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στρατηγικά τα πλεονεκτήματα του θεσμού της Ομαδικής Ασφάλισης.  Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εργοδοτών για την ασφάλιση του προσωπικού τους.

Προϊόντα Ομαδικής Ασφάλισης

Απευθύνονται σε κάθε μεγέθους επιχείρηση από πέντε άτομα και πάνω.

Τυποποιημένα Προγράμματα

Για Επιχειρήσεις, Σχολεία, Εκπαιδευτήρια, Παιδικές Κατασκηνώσεις κλπ.

Προγράμματα Ειδικού Σχεδιασμού

Για μεγάλες Εταιρίες (tailor made plans).

Προγράμματα Ειδικής Στόχευσης

Στόχευση στην κάλυψη των ιδιαίτερων ασφαλιστικών αναγκών επαγγελματικών ομάδων και πελατολογίων.

Προστασίας Δανειοληπτών και Καρτούχων

Καλύπτουν τις πληρωμές δόσεων δανείων, υπολοίπων πιστωτικών καρτών, λογαριασμών ηλεκτρικού, τηλεφωνίας κλπ.