Ασφαλίσεις Υγείας

Άξονες προστασίας της Υγείας

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι πιο συχνά εμφανιζόμενες ασθένειες, μπορούν να αποφευχθούν χάρη στην πρόληψη. Η τακτική παρακολούθηση και η έγκαιρη αντιμετώπιση κάποιου περιστατικού είναι οι κύριοι παράγοντες για τη διατήρηση και διασφάλιση της υγείας σας.

Η πρόσβαση σε ένα ποιοτικό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι σημαντική για τη διασφάλιση της υγείας. Η τακτική παρακολούθηση, η καταγραφή του ιστορικού και οι διαγνωστικές εξετάσεις συμβάλλουν στην έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας.

Οι νοσοκομειακές καλύψεις είναι η βάση ενός ασφαλιστήριου υγείας, καθώς αφορούν επείγοντα περιστατικά, που χρήζουν νοσηλεία.

Τέλος, ακόμη και αρκετό καιρό μετά από κάποιον τραυματισμό ή ασθένεια είναι απαραίτητη η περαιτέρω παρακολούθηση και ιατρική μέριμνα σε ειδικά κέντρα.

Ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης

Η υγεία σας είναι και δική μας υπόθεση

Η ζωή επιφυλάσσει συχνά περιπέτειες με την υγεία. Κάποιες από αυτές περνούν με λίγα φάρμακα και κάποιες άλλες απαιτούν ιατρική βοήθεια ή νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ολοκληρωμένες Λύσεις Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

O καλύτερος τρόπος για να προφυλάξουμε την υγεία μας είναι η πρόληψη, με σύγχρονα προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παράλληλα, η αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση.

Παρέχεται σε αλλοδαπούς μετανάστες προκειμένου να λάβουν άδεια παραμονής στη χώρα και είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β).