Αστική Ευθύνη Κοινόκτητων ή Κοινόχρηστων Χώρων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Καλύπτονται σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές “τρίτων”, που πιθανόν να προξενηθούν από ατύχημα, με ευθύνη του ασφαλισμένου, που θα συμβεί στους κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους του ασφαλισμένου κτιρίου.

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας

Συγκριτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 6.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 90.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 15.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 60.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 800.000,00

Σημαντικές γενικές συμβουλές και υποχρεώσεις

Ασφαλισμένοι θεωρούνται οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές πολυκατοικιών ή μεγάρων γραφείων.

Τρίτοι θεωρούνται οι επισκέπτες και τυχόν περαστικοί της πολυκατοικίας ή του μεγάρου.