Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οικογενειάρχη

Καλύπτονται σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές “τρίτων”, που πιθανόν να προξενηθούν από αμέλειά του κατά την ιδιωτική του ζωή και εκτός της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Συγκριτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 10.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 20.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 3.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 6.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 90.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 15.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,00

Κάλυψη "Αρχηγού" Οικογένειας

Καλύπτονται ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν από τον/την σύζυγο του ασφαλισμένου, τα ανήλικα παιδιά του, οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου έχει την επιμέλεια ο ασφαλιζόμενος καθώς και συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού που κατοικούν μαζί του, κατά την ιδιωτική τους ζωή και εκτός επαγγελματικής τους δραστηριότητας.