Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

Υπηρεσία αποκατάστασης ζημιών σε Επαγγελματικους χώρους

Η υπηρεσία αποκατάστασης ζημιών, φροντίζει να βρίσκεται κοντά σας παρέχοντας ειδικευμένους τεχνίτες και προσωπικό 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Προγράμματα

  Η συγκεκριμένη υπηρεσία καλύπτει το κόστος εργασίας, το κόστος μετακίνησης του τεχνικού καθώς και το κόστος των απαραίτητων υλικών. Ο Ασφαλισμένος δεν έχει επιπλέον επιβάρυνση, μέχρι το όριο της κάλυψης.

  • Άμεση επέμβαση για επείγουσα αποκατάσταση ζημιών σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, κρύσταλλα, πόρτες, παράθυρα και κλειδαριές.
  • Κάλυψη του κόστους επισκευής των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν για τη διάσωση ή απεγκλωβισμό ατόμου ή ατόμων στην ασφαλισμένη κατοικία.
  • Υπηρεσία φύλαξης του ασφαλισμένου χώρου σε περίπτωση που μετά από φωτιά, έκρηξη, πλημμύρα και κλοπή παραμένει απροστάτευτος.
  • Προσωρινή αντικατάσταση της TV, του VIDEO, του FAX, του DVD.
  • Προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα κάνει χρήση τρεις (3) φορές ανά υπηρεσία και συνολικά πέντε (5) φορές ανά έτος.

Αφορά την αποστολή ειδικευμένων τεχνικών, έπειτα από αίτημα του Ασφαλισμένου, για μη επείγουσες περιπτώσεις, με σκοπό τη σύνταξη προϋπολογισμού για εργασίες που επιθυμεί να πραγματοποιήσει στον ασφαλισμένο χώρο. Εάν η προσφορά γίνει αποδεκτή από τον Ασφαλισμένο, η Εταιρεία Τεχνικής Βοήθειας αναλαμβάνει το συντονισμό της εργασίας, την εγγύηση για την ποιότητα της για περίοδο έξι μηνών, καθώς και τον έλεγχο του κόστους που, σ’ αυτές τις περιπτώσεις βαρύνει τον Ασφαλισμένο.

Οι καλύψεις, συνήθως, ισχύουν για συγκεκριμένους νομούς, ανάλογα με την εταιρία.