Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Μια ρεαλιστική λύση στις ασφαλιστικές σας ανάγκες

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι πιθανό να μη βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό της οικογένειάς μας. Είναι σημαντικό να μπορούμε να τη στηρίξουμε οικονομικά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που θα προκύψουν.

Αυτό μας καθησυχάζει και εξασφαλίζει την οικογένειά μας σε περίπτωση αναπάντεχου γεγονότος.

Προσωπικό Ατύχημα

Ατύχημα είναι η έκτακτη και αιφνίδια, απότομη και βίαιη επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που δεν έχει σχέση με την οργανική κατάσταση του Ανθρώπου.

Τα προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων καλύπτουν:

1. Απώλεια Ζωής

Καταβάλλεται το ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, στην περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο κάλυψης.

2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Καταβάλλεται το ποσό που έχει συμφωνηθεί σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος. Η ανικανότητά του θα πρέπει να συνεχίζεται χωρίς διακοπή για έξι τουλάχιστον μήνες.

3. Μόνιμη Μερική ανικανότητα

Καταβάλλεται το ποσοστό του ασφαλισμένου ποσού, ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποστεί μόνιμη απώλεια ή απώλεια της χρήσης μέλους ή οργάνου του σώματός του από ατύχημα.

4. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα

Καταβάλλεται το εβδομαδιαίο εισόδημα του ασφαλισμένου αν εμποδίζεται πλήρως η άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσε κατά το ατύχημα και δεν ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα με αμοιβή.

Υπάρχουν και πρόσθετες καλύψεις ιατροφαρμακευτικών εξόδων και ημερήσιου επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας.

Προγράμματα και καλύψεις ποικίλουν ανάλογα με την εταιρία.

Μεγάλη προσοχή στο τι γράφει το συμβόλαιο που υπογράφουμε. Ισχύει ΜΟΝΟ! ότι υπάρχει εγγράφως σε όρους, καλύψεις και ποσά.