Ασφάλιση Ποδηλάτου

Ολοκληρωμένη ασφάλιση Ποδηλάτου

Λύσεις για κάθε τύπο Ποδηλάτου

Κατηγορίες Ποδηλάτων

Τα ποδήλατα χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες.  Θα αναφερθούμε σε αυτές με τις ορολογίες τους και με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες.

Ποδήλατα Δρόμου

Κατασκευασμένα για ασφάλτινες διαδρομές, εδώ ανήκουν και τα αγωνιστικά ποδήλατα δρόμου.

Ποδήλατα Βουνού (MTB)

Τα γνωστά Mountain Bikes, κατασκευασμένα για χωμάτινες διαδρομές αλλά και για ασφάλτινες. Ειδική κατηγορία βουνού αποτελούν τα full_suspension και τα all terrain.

Ποδήλατα πολλαπλών χρήσεων

Κατασκευασμένα για οποιαδήποτε χρήση, είναι κάτι ανάμεσα σε ποδήλατο δρόμου και ποδήλατο βουνού.

Ποδήλατα πόλης (city bikes)

Για καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Προγράμματα Ασφάλισης Ποδηλάτων

Τα ποδήλατα έχουν αρχίσει να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς μας για κίνηση στα κέντρα των μεγαλουπόλεων.

Βασικές καλύψεις

Αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που θα προκαλέσει σε τρίτους.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές Βλάβες: έως €40.000
Υλικές Ζημίες: Έως €10.000

Προαιρετικές Καλύψεις

Καλύπτει την αξία του ποδηλάτου με απαλλαγή 10%.

Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο ποδήλατο ανεξαρτήτως ευθύνης του οδηγού.  Απαλλαγή 15%.

Previous slide
Next slide