Φροντίδα Αλλοδαπών

Ασφάλιση για Άδεια Παραμονής στη χώρα

Βάση της οδηγίας του αρμόδιου υπουργείου, απαιτούνται κάποιες υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις, για την έκδοση άδειας παραμονής στην Ελλάδα.

Προγράμματα Ασφάλισης Αλλοδαπών

Συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών, προκειμένου να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, μπορούν να ασφαλιστούν στον ιδιωτικό τομέα.

(Υπουργική Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β)

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων

Τί καλύπτουν;

– Θάνατο από Ατύχημα

Τα ποσά κυμαίνονται από €1.000 έως €15.000.

– Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

Η συνήθης κάλυψη είναι €15.000.

– Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια

Η συνήθης κάλυψη είναι €1.500.

– Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια

Η συνήθης κάλυψη είναι €10.000.

Οι περισσότερες εταιρίες καλύπτουν μόνο σε Δημόσια Νοσοκομεία το 80% των εξόδων.

Μεγάλη προσοχή στις καλύψεις και στα ποσά.