Ασφαλίσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένες Ασφαλιστικές Λύσεις

Η Ασφάλιση της επιχείρησής εξασφαλίζει τα περιουσιακά της στοιχεία, από ζημιές που μπορεί να αποβούν καταστροφικές, διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων και δεν μπορεί να γίνει αναλυτική αναφορά σε όλες.  Ο ιστότοπος  ενημερώνεται τακτικά με ενεργούς συνδέσμους στις φωτογραφίες της κάθε κατηγορίας, με τις ανάλογες ασφαλιστικές καλύψεις.

Προγράμματα Ασφάλισης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων*

Τα απαραίτητα κριτήρια για να υποδειχθεί αν μια επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι:

  • ο αριθμός των υπαλλήλων
  • ο κύκλος εργασιών
  • το σύνολο του ισολογισμού

Για να προσδιοριστεί πότε μια επιχείρηση είναι μεγάλη, μεσαία ή μικρή, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  • η αξία του ενεργητικού
  • το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων
  • ο αριθμός των εργαζομένων
  • ο ετήσιο κύκλος εργασιών (τζίρος)
  • το μερίδιο της αγοράς

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων

Ανάλογα με την εταιρία, το πρόγραμμα και τις προαιρετικές καλύψεις* που έχουν επιλεγεί, καλύπτουν:

Καλύπτονται υλικές ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, πτώση δέντρων, βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών κλπ.

Καλύπτονται σε περίπτωση κλοπή ή ληστείας το περιεχόμενο της επιχείρησης, ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρρηξη καθώς και κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο ή κατά τη μεταφορά τους.

Καλύπτεται η γενική και εργοδοτική αστική ευθύνη.

Καλύπτεται η σωματική βλάβη του ασφαλισμένου που προκλήθηκε κατά τις ώρες εργασίας από καλυπτόμενους κινδύνους.

Καταβάλλετε επίδομα απώλειας κερδών, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησής σας από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Δεν καλύπτονται προϋπάρχουσες ζημιές, σωληνώσεις πεπαλαιωμένες (ο μέσος όρος παλαιότητας είναι τα 25 χρόνια), κλοπή χωρίς ίχνη παραβίασης και ζημιές σε κτίρια εκτός αντισεισμικού κανονισμού.

Οι καλύψεις και οι παροχές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και ασφαλίζονται αξίες άνω του €1.000.000.

ασφάλιση γραφείων