Αστική Ευθύνη Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών

Ασφαλισμένοι

Οι εκάστοτε ναυαγοσώστες

Τρίτοι

Οι λουόμενοι

Ασφαλιστικές Καλύψεις

– Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ναυαγοσώστη για σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους εξαιτίας αμέλειας ή παραλείψεων κατά τη διάρκεια παροχής βοήθειας σε τρίτους (λουόμενους) από τον ή τους ναυαγοσώστες οι οποίοι θα εργάζονται σε παραλία ή κολυμβητήριο
– Η ευθύνη που καλύπτεται αφορά μόνο και περιορίζεται στις περιπτώσεις που θα προκληθεί ατύχημα κατά τις ώρες εργασίας των ναυαγοσωστών στην παραλία
 
* Όρια κάλυψης & ασφάλιστρα παρέχονται κατά περίπτωση