Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Νοσοκομείων & Διαγνωστικών Κέντρων

Προγράμματα Ασφάλισης

Για την κάλυψη αυτή δεν υπάρχει πάγια τιμολόγηση, λόγω της ιδιαιτερότητας του κινδύνου. Κάθε αίτηση εξετάζεται και τιμολογείται κατά περίπτωση κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτηματολογίου.