Ταξιδιωτική Ασφάλιση ανά Ταξίδι

Διασφαλίζει τον Ταξιδιώτη

Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση είναι μια υπηρεσία που εξασφαλίζει στον επιβάτη μια γκάμα από καλύψεις για συνηθισμένα απρόοπτα.

Προγράμματα Ασφάλισης ανά Ταξίδι

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας

Συγκριτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων

 1. Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Νοσήλια, Βοήθεια: Έως €150.000.
 2. Αποσκευές και Ταξιδιωτικά Έγγραφα:  Έως €500.
 3. Προσωπικό Ατύχημα:  €30.000.
 4. Άλλες Υπηρεσίες Βοήθειας:  Επικοινωνία με την οικογένεια, παροχή πληροφοριών, παροχή μετρητών κλπ.

Πατήστε για τις αναλυτικές καλύψεις και ποσά.

 1. Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Νοσήλια, Βοήθεια: Έως €30.000.
 2. Αποσκευές και Ταξιδιωτικά Έγγραφα:  Έως €500.
 3. Προσωπικό Ατύχημα:  €30.000.
 4. Άλλες Υπηρεσίες Βοήθειας:  Επικοινωνία με την οικογένεια, παροχή πληροφοριών, παροχή μετρητών κλπ.

Πατήστε για τις αναλυτικές καλύψεις και ποσά.

Σημαντικές γενικές συμβουλές και υποχρεώσεις

 • Τιμαλφή, χρήματα και σημαντικά έγγραφα δεν πρέπει να περιέχονται στις παραδομένες (checked-in) αποσκευές.
 • Τιμαλφή, χρήματα, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτα ή με πρόσωπα άγνωστα προς τον Ασφαλιζόμενο.
 • Εάν ο Ασφαλιζόμενος φέρει ιδιαίτερα πολύτιμα αντικείμενα κατά το ταξίδι, αυτά θα πρέπει να ασφαλισθούν με ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν τα καλύπτουν.
 • Ο Ασφαλιζόμενος δεν πρέπει να φέρει μετρητά περισσότερα από όσα είναι αναγκαία, να χρησιμοποιεί Travelers Checks και να κάνει χρήση φυλασσομένων χρηματοκιβωτίων, όπου είναι διαθέσιμα.
 • Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, ζημίας ή λανθασμένης κατεύθυνσης των αποσκευών του, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να απαιτήσει άμεσα ένα Property Irregularity Report και γραπτή βεβαίωση αποζημίωσης ή άλλης παροχής από τον επίσημο μεταφορέα (Αεροπορική Εταιρεία, κλπ) ή τους επίσημους εκπροσώπους τους. Στις περισσότερες πτήσεις, οι Αεροπορικές Εταιρείες είναι υπεύθυνες για απώλεια, κλοπή ή ζημία αποσκευών και καλύπτουν έως US $ 20,00 ανά κιλό των παραδομένων αποσκευών (checked baggage) και έως US $ 400,00 για τις χειραποσκευές
  (unchecked handbags).