Ασφάλιση Εισοδήματος

Προστατέψτε το Εισόδημά σας

Η απώλεια εισοδήματος από εργασία, για συγκεκριμένο χρονικά διάστημα (εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος), θεωρείται μία από τις συνηθέστερες αιτίες οικονομικής δυσχέρειας.

Προγράμματα Ασφάλισης Εισοδήματος

Το μεγαλύτερο σε οικονομική αξία αγαθό μας είναι το συνολικό εισόδημα που παράγουμε.

Τα βασικά Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων

Ανάλογα με την εταιρία, το πρόγραμμα και τις προαιρετικές καλύψεις που έχουν επιλεγεί, καλύπτουν:

Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.

 Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. Αφορά περιόδους ανικανότητας έως ένα έτος.

Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία, λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματος.

 Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή άλλων χρεών.

Δίνονται μόνο σε άτομα με εισόδημα από εργασία.

ασφάλιση γραφείων