Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Πολύτιμη Υποστήριξη και Βοήθεια

Φροντίζει εσάς και την οικογένεια σας από απρόσμενα γεγονότα που μπορεί να σας τύχουν στην διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού ή ταξιδιού αναψυχής

Προγράμματα Ταξιδιωτικών Ασφαλίσεων

Τα προγράμματα προσφέρονται με διαφοροποιημένα ανώτερα κεφάλαια και διάρκεια ισχύος.

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ανάλογα με το πρόγραμμα , τον προορισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αν κάποιος ταξιδεύει περισσότερες από μια φορά το χρόνο, συμφέρουν τα ετήσιας διάρκειας συμβόλαια.

Η διάρκειά τους ξεκινάει από τις τριάντα (30) ημέρες μέχρι τις ενενήντα (90) ημέρες.

Λειτουργούν αυτόνομα, ενώ για να ισχύουν στα ετήσιας διάρκειας συμβόλαια, πρέπει να αγοράζονται πριν από κάθε ταξίδι.