Αστική Ευθύνη Χώρων Εστίασης

Ασφαλισμένοι

Εστιατόρια, αναψυκτήρια, fast food κλπ

Τρίτοι

Οι πελάτες / επισκέπτες του καταστήματος

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

– Οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να συμβούν σε πελάτες ή επισκέπτες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης από ατύχημα που θα συμβεί στους χώρους του καταστήματος, θα έχει σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος
– Καλύπτεται επίσης και η τροφική δηλητηρίαση που τυχόν θα συμβεί σε πελάτες του καταστήματος και η οποία θα οφείλεται αποδεδειγμένα σε ιδιοπαρασκευάσματα του ασφαλιζομένου

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 6.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 90.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 15.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 60.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 800.000,0