Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Ζώου

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Καλύπτονται οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων συντροφιάς (γάτες, σκύλοι & πτηνά), τα οποία θα είναι εμβολιασμένα και θα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας.

Προγράμματα Ασφάλισης

Ζημιές (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που το κατοικίδιο θα προξενήσει αθέλητα σε τρίτους, εξαιρουμένης της μετάδοσης ασθενειών σε ανθρώπους ή ζώα.

Συγκριτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 5.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 10.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 2.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 20.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 10.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 15.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 200.000,00
 • Η κάλυψη επεκτείνεται και κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του κατοικίδιου εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα σε ειδικευμένο – πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης καθώς και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του κατοικίδιου σε νόμιμες διοργανώσεις – αθλητικές επιδείξεις, εκθέσεις αξιολόγησης, μορφολογίας, μόδας.
 • Σε περίπτωση συμβάντος δίδεται χρηματικό  ποσό έως € 50,00 ετησίως ανά ιδιοκτήτη κατοικίδιου για διοικητικά πρόστιμα που θα του επιβληθούν από τη νόμιμη κατοχή του κατοικίδιου.
 • Σε περίπτωση συμβάντος δίδεται  χρηματικό ποσό έως € 50,00 ετησίως ανά ιδιοκτήτη κατοικίδιου για έξοδα ανεύρεσης του κατοικίδιου από κλοπή ή απώλεια. Τα έξοδα αυτά αφορούν εκτύπωση φωτοτυπιών, ανάρτηση διαφημιστικών κλπ.

*Ισχύουν μόνο για την επιλογή του Προγράμματος 3

Σημαντικές γενικές συμβουλές

Τρίτοι θεωρούνται πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική ή συγγενική σχέση με τον ασφαλισμένο.