Αστική Ευθύνη Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ασφαλισμένοι

Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενες κατοικίες δυναμικότητος έως 20 κλίνες τα οποία λειτουργούν βάσει άδειας του ΕΟΤ

Τρίτοι

Οι ένοικοι και οι επισκέπτες των καταλυμάτων

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

– Οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες του ασφαλιζομένου καταλύματος και θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος για το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασφαλιζόμενος ή το προσωπικό του
– Οι υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του καταλύματος
– Ατυχήματα από τη λειτουργία και χρήση πισίνας
– Οι σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν αποκλειστικά και μόνον στους ενοίκους της ξενοδοχειακής μονάδας από πυρκαϊά/έκρηξη οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνον σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

  • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
  • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
  • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 15.000,00
  • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 150.000,00
  • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
  • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
  • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 30.000,00
  • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 450.000,00