Ασφαλίσεις Μεταφορών

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων...

…είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά η επιχείρησή σας. Επειδή, όμως, πολύ συχνά η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα είναι εξίσου σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας.

Προγράμματα Ασφάλισης Μεταφορών

 Ο κλάδος των Μεταφορών είναι εδώ να καλύψει την κάθε σας ανάγκη παρέχοντας σύγχρονα και ευέλικτα προϊόντα.

Η ασφάλιση μεταφορών παίζει σημαντικό ρόλο στο εμπόριο καθώς παρέχει προστασία από ζημιές και απώλειες, επιτρέποντας στους συναλλασσόμενους να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους εμπορικούς κινδύνους επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων

Καλύπτονται Εισαγωγές (από διάφορες χώρες), Εξαγωγές (από την Ελλάδα), Εσωτερικές Διακινήσεις (εντός Ελλάδας), Μεταφορές από χώρα σε χώρα (χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα).

Σε ποιους απευθύνονται

  • Επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασφαλίσουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τους (εισαγωγές – εξαγωγές – εσωτερικές διακινήσεις) από φυσική ζημία ή απώλεια.
  • Μεταφορικές επιχειρήσεις.
  • Ιδιοκτήτες ΦΔΧ Εθνικών / Διεθνών  Μεταφορών.
  • Μεταφορικές εταιρείες με ιδιόκτητα ΦΔΧ (Εθνικές / Διεθνείς Μεταφορές).
  • Διαμεταφορικές εταιρείες.

Καλύψεις

Όλες οι ζημιές ή απώλειες που τυχόν θα προξενηθούν στο μεταφερόμενο εμπόρευμα κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της μεταφοράς του, εκτός από οριζόμενες κατονομαζόμενες εξαιρέσεις

– Έκρηξη ή πυρκαγιά του μεταφορικού μέσου.
– Προσάραξη, βύθιση, ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου.
– Ανατροπή, εκτροχιασμό, πρόσκρουση ή σύγκρουση του χερσαίου μεταφορικού μέσου.
– Πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό.
– Εκφόρτωση του μεταφερομένου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγής.
– Θυσία Γενικής Αβαρίας.
– Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στη θάλασσα (JETTISON).
– Έξοδα Γενικής Αβαρίας & Σώστρων.
– Αποζημίωση αναλογικής ευθύνης του ασφαλιζόμενου λόγω σύγκρουσης δύο πλοίων.