Οικογενειακά Προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Η Εξασφάλιση της Υγείας της Οικογένειάς μας είναι "Στόχος" ζωής!

Την αξία, την πολυτιμότητα και τη μοναδικότητά της Υγείας και της Οικογένειας μας, τη συνειδητοποιούμε συνήθως όταν αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη στιγμή. Η προστασία και η εξασφάλισή της αποτελεί προτεραιότητα κάθε συνειδητοποιημένου ανθρώπου, ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική εποχή.

Μπορούμε να προβλέψουμε την καλή υγεία, εξασφαλίζοντας την καλύτερη ιατρική περίθαλψη.

Οικογενειακά Προγράμματα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Με ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης μπορεί κανείς να καλύψει το κόστος της νοσοκομειακής του περίθαλψης.

Γιατί να επιλέξει κάποιος ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης;

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Οικογενειακών Προγραμμάτων

Έχουν την ίδια δομή με τα Ατομικά Προγράμματα, με τη διαφορά ότι στο ίδιο συμβόλαιο ασφαλίζονται περισσότερα από ένα άτομα και είναι οικονομικότερα.

Τι πρέπει να προσέξουμε....

Η “καρδιά” όλων των ιδιωτικών προγραμμάτων υγείας είναι:

1. Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης

Το ποσό των εξόδων που καλύπτει η εταιρία ανά ασφαλιστικό έτος, το ύψος του οποίου είναι μέχρι κάποιο ποσό.  Παλαιότερα υπήρχαν προγράμματα με απεριόριστο ποσό κάλυψης.

2. Θέση νοσηλείας

Σε ποια θέση έχουμε επιλέξει να μας καλύψει το πρόγραμμα.  Οι θέσεις νοσηλείας που υπάρχουν είναι Γ΄, Β΄, Α΄, LUX (σουίτα).  Συνήθως τα γράμματα αντιστοιχούν στον αριθμό των κλινών του εκάστοτε δωματίου.  Να μη συγχέουμε τις θέσεις με τα δημόσια νοσοκομεία, δεν έχουν καμία σχέση. 

3. Εκπιπτόμενο ποσό, δλδ η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας ή αλλιώς Απαλλαγή

Η λεγόμενη “Απαλλαγή”, είναι το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας.  Τα συνήθη ποσά είναι €0, €500, €750, €1.000, €1.500, €3.000, €5.000 και €10.000, ανάλογα την εταιρία. Όσο μεγαλύτερο το ποσό της απαλλαγής, τόσο χαμηλότερα τα ασφάλιστρα.  Στα ποσά από €3.000 και πάνω, συνήθως υπάρχει κάποιος άλλος φορέας που καλύπτει το ποσό αυτό, όπως κάποιο ομαδικό ή άλλο ατομικό πρόγραμμα ασφάλισης.  Επίσης, μπορούμε να συνδυάσουμε την κοινωνική μας ασφάλιση με την ιδιωτική και ανάλογα την περίπτωση, σε κάλυψη μεγαλύτερου ποσού της απαλλαγής να έχουμε επιστροφή χρημάτων από την εταιρία.

4. Εξαιρέσεις

Οι εξαιρέσεις είναι κάποιες προϋπάρχουσες παθήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για τις οποίες δε θα καλυφθούμε.  Καλό θα είναι να δηλώσουμε τυχόν προβλήματα υγείας που έχουμε για να έχει “νόημα” η πληρωμή των ασφαλίστρων.

Αυτές είναι οι καλύψεις που υπάρχουν “standard” σε όλα τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας, ανεξαρτήτως εταιρίας.  Από εκεί και μετά οι καλύψεις είναι εξίσου σοβαρές και χρειάζονται να υπάρχουν, αλλά χωρίς τα βασικά δεν υπάρχει συμβόλαιο.

Επίσης να αναφέρουμε, ότι υπάρχει και κάλυψη της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, η “μητέρα” όλων των προγραμμάτων υγείας, αλλά πλέον το ποσό κάλυψης είναι πολύ μικρό.  Ανάλογα την εταιρία, μπορούμε να το αλλάξουμε ή όχι.

Μεγάλη προσοχή στο τι γράφει το συμβόλαιο που υπογράφουμε. Ισχύει ΜΟΝΟ! ότι υπάρχει εγγράφως σε όρους, καλύψεις και ποσά.