Ασφάλιση Μονοκατοικίας

Η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τα όνειρά μας

Ένας από του σημαντικότερους στόχους της ζωής μας που μας παρέχει σιγουριά για το μέλλον.

Προγράμματα Ασφάλισης

Σχεδιασμένα για μόνιμες κατοικίες με ενυπόθηκο ενδιαφέρον ή χωρίς, για την κάλυψη του ακινήτου και του περιεχομένου.

Συγκριτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων

Βασικές Καλύψεις

– Πυρκαγιά-Κεραυνός
– Έκρηξη (φιάλης υγραερίου, θερμοσίφωνα και λέβητα κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση)
– Πρόσκρουση ή πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων αποσπασθέντων εξ αυτών
– Ευρεία έκρηξη
– Μετάδοση πυρκαγιάς από δάσος
– Καπνός
– Ζημιές στο κτίριο λόγω  διάρρηξης
– Πρόσκρουση οχήματος
– Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή/και συσκευής με εστία φωτιάς
– Τρομοκρατικές ενέργειες
– Στάσεις,  απεργίες,  οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
– Κακόβουλες ενέργειες
– Πλημμύρα
– Καταιγίδα-Θύελλα
– Ζημιές από πτώση δέντρων , κλαδιών,  στύλων
– Διάρρηξη σωληνώσεων
– Χιόνι,  Παγετός, Χαλάζι
– Θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών
– Αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές εξαιτίας πυρκαγιάς
– Αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές εξαιτίας διαρροής υδάτων
– Αναλογία επί των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων
– Σεισμός ή/και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
– Αποκομιδής συντριμμάτων
– Διερευνητικών εργασιών για υλικές ζημιές από νερά
– Ζημιές του ιδίου του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη
– Ζημιές  στις ίδιες τις σωληνώσεις
– Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο
– Κάλυψη υπασφάλισης
– Ασφάλιση  σε “αξία καινουργούς”
– Δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχές υγείας
 

Προαιρετικές Καλύψεις

– Κλοπή “δια ρήξεως και/ή αναρριχήσεως” ή/και ληστεία περιεχομένου
– Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή/και συσκευής δίχως εστία φωτιάς
– Τεχνικής Βοήθειας για τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Λαρίσης, Ευβοίας (Χαλκίδα), καθώς και αποζημιωτικά σε όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας που δεν αναφέρονται παραπάνω, με απαραίτητη προϋπόθεση την έγκριση της υπηρεσίας πριν αυτή παρασχεθεί
– Κατοικίδιων Ζώων
 
Για αναλυτικά στοιχεία πατήστε εδώ.

Βασικές Καλύψεις

– Πυρκαγιά-Κεραυνός
– Έκρηξη (φιάλης υγραερίου, θερμοσίφωνα και λέβητα κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση)
– Πρόσκρουση ή πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων αποσπασθέντων εξ αυτών
– Ευρεία έκρηξη
– Μετάδοση πυρκαγιάς από δάσος
– Καπνός
– Ζημιές στο κτίριο λόγω διάρρηξης
– Πρόσκρουση οχήματος
– Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή/και συσκευής με εστία φωτιάς
– Τρομοκρατικές ενέργειες
– Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
– Κακόβουλες ενέργειες
– Θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών
– Αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές εξαιτίας πυρκαγιάς
– Αναλογία επί των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων
– Αποκομιδής συντριμμάτων
– Ζημιές του ίδιου του λέβητα από έκρηξη
– Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο
– Κάλυψη υπασφάλισης
– Ασφάλιση σε “αξία καινουργούς”
– Δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχές υγείας
 

Προαιρετικές Καλύψεις

– Σεισμός ή/και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
– Κλοπή “δια ρήξεως και/ή αναρριχήσεως” ή/και ληστεία περιεχομένου
– Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή/και συσκευής δίχως εστία φωτιάς
– Τεχνικής Βοήθειας για τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Λαρίσης, Ευβοίας (Χαλκίδα), καθώς και αποζημιωτικά σε όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας που δεν αναφέρονται παραπάνω, με απαραίτητη προϋπόθεση την έγκριση της υπηρεσίας πριν αυτή παρασχεθεί
– Κατοικίδιων Ζώων
– Νομικής Προστασίας
 
Για αναλυτικά στοιχεία πατήστε εδώ.

Βασικές Καλύψεις

– Πυρκαγιά-Κεραυνός
– Έκρηξη (φιάλης υγραερίου, θερμοσίφωνα και λέβητα κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση)
– Πρόσκρουση ή πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων αποσπασθέντων εξ αυτών
– Ευρεία έκρηξη
– Μετάδοση πυρκαγιάς από δάσος
– Καπνός
– Ζημιές στο κτίριο λόγω διάρρηξης
– Πρόσκρουση οχήματος
– Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή/και συσκευής με εστία φωτιάς
– Τρομοκρατικές ενέργειες
– Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
– Κακόβουλες ενέργειες
– Πλημμύρα
– Καταιγίδα-Θύελλα
– Ζημιές από πτώση δέντρων, κλαδιών, στύλων
– Διάρρηξη σωληνώσεων
– Χιόνι, Παγετός, Χαλάζι
– Θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών
– Αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές εξαιτίας πυρκαγιάς
– Αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές εξαιτίας διαρροής υδάτων
– Αναλογία επί των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων
– Αποκομιδής συντριμμάτων
– Διερευνητικών εργασιών για υλικές ζημιές από νερά
– Ζημιές του ιδίου του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη
– Ζημιές στις ίδιες τις σωληνώσεις
– Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο
– Κάλυψη υπασφάλισης
– Ασφάλιση σε “αξία καινουργούς”
– Δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχές υγείας
 

Προαιρετικές Καλύψεις

– Σεισμός ή/και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
– Κλοπή “δια ρήξεως και/ή αναρριχήσεως” ή/και ληστεία περιεχομένου
– Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή/και συσκευής δίχως εστία φωτιάς
– Τεχνικής Βοήθειας για τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Λαρίσης, Ευβοίας (Χαλκίδα), καθώς και αποζημιωτικά σε όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας που δεν αναφέρονται παραπάνω, με απαραίτητη προϋπόθεση την έγκριση της υπηρεσίας πριν αυτή παρασχεθεί
– Κατοικίδιων Ζώων
– Νομικής Προστασίας
 
Για αναλυτικά στοιχεία πατήστε εδώ.

Βασικές Καλύψεις

– Πυρκαγιά-Κεραυνός
– Έκρηξη (φιάλης υγραερίου, θερμοσίφωνα και λέβητα κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση)
– Πρόσκρουση ή πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων αποσπασθέντων εξ αυτών
– Ευρεία έκρηξη
– Μετάδοση πυρκαγιάς εκ δάσους
– Καπνός
– Κλοπή δια ρήξεως και/ή αναρριχήσεως και/ή ληστεία περιεχομένου
– Ζημιές στο κτίριο λόγω διάρρηξης
– Πρόσκρουση οχήματος
– Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή/και συσκευής με ή/και δίχως εστία φωτιάς
– Τρομοκρατικές ενέργειες
– Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές ταραχές
– Κακόβουλες ενέργειες
– Πλημμύρα
– Καταιγίδα – Θύελλα
– Ζημιές από πτώση κλαδιών, δέντρων, στύλων
– Διάρρηξη σωληνώσεων
– Χιόνι, Παγετός, Χαλάζι
– Θραύση Κρυστάλλων – καθρεπτών
– Αστική Ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές εξαιτίας νερών
– Γενική αστική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς
– Προσωπικό ατύχημα
– Αποκομιδή συντριμμάτων
– Διερευνητικών εργασιών για υλικές ζημιές από νερά
– Στέγασης λόγω πυρκαγιάς
– Μετακόμισης και ζημιών κατά τη μεταφορά σε περίπτωση πυρκαγιάς
– Αμοιβών αρχιτεκτόνων και/ή μηχανικών
– Αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων λόγω κλοπής από διάρρηξη της κατοικίας
– Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα από καταιγίδα–θύελλα
– Ζημιές του ιδίου του λέβητα από έκρηξη
– Ζημιές λόγω διαρροής πετρελαίου από οικιακές συσκευές ή δεξαμενή
– Ζημιές στις ίδιες τις σωληνώσεις
– Απώλεια μισθωμάτων
– Αλλοίωση τροφίμων λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
– Ζημιές οικιακών αντικειμένων κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής
– Ζημιές ασφαλισμένων αντικειμένων σε τραπεζική θυρίδα
– Θραύση ειδών υγιεινής (τυχαία)
– Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο
– Κάλυψη τυχαίας ζημιάς
– Κάλυψη υπασφάλισης
– Ασφάλιση σε “αξία καινουργούς”
– Δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχές υγείας
 

Προαιρετικές Καλύψεις

– Σεισμός ή/και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού.
– Τεχνικής Βοήθειας για τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Λαρίσης, Ευβοίας (Χαλκίδα), καθώς και αποζημιωτικά σε όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας που δεν αναφέρονται παραπάνω, με απαραίτητη προϋπόθεση την έγκριση της υπηρεσίας πριν αυτή παρασχεθεί
– Κατοικίδιων Ζώων
– Νομικής Προστασίας
 
Για αναλυτικά στοιχεία πατήστε εδώ.

Σημαντικές γενικές συμβουλές

  • Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει επιλογή ύπαρξης ή όχι “απαλλαγών”
  • Η “απαλλαγή” στη κάλυψη σεισμού δεν αφαιρείται σε κανένα πρόγραμμα και το ποσοστό % που αναφέρεται ισχύει για το συνολικό ποσό ασφάλισης κι όχι της ζημιάς.
  • Η ύπαρξη “απαλλαγών” μειώνει τα ασφάλιστρα.
  • Οι ονομασίες των προγραμμάτων είναι ενδεικτικές και αλλάζουν ανάλογα την εταιρία.
Για γενικές οδηγίες πατήστε εδώ.
Για τεχνικές οδηγίες πατήστε εδώ.
Για προϋποθέσεις ασφάλισης πατήστε εδώ.