Ασφαλίσεις Επαγγελματικών Σκαφών

Σωστή και πλήρης προστασία σκάφους

Η θάλασσα χρειάζεται σεβασμό και ασφάλεια

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Αφορούν επαγγελματικά μηχανοκίνητα σκάφη (Με μόνιμο πλήρωμα), επαγγελματικά περιηγητικά σκάφη(Με μόνιμο πλήρωμα)

Βασικές Καλύψεις

Επιβαινόντων, τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) ανά άτομο και μέχρι 500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων

Από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) κατ’ ατύχημα.

Ορίζεται μέχρι ευρώ 800.000,00 (οκτακόσιες χιλιάδες) για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου

Κάλυψη σχολής εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.

Εξαιρέσεις

  • Σκάφη παλαιότητας άνω των 30 ετών
  • Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη
  • Πλοία γραμμής
  • Ενοικιαζόμενα ιστιοπλοϊκά
  • Ενοικιαζόμενα Jet Ski, Aquascooter, Seabikes κλπ
  • Ενοικιαζόμενα μηχανοκίνητα σκάφη χωρίς μόνιμο πλήρωμα