Συναρμολόγηση και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Πλήρης Προστασία κατά τη Συναρμολόγηση

Απευθύνεται σε κατασκευαστές και σε ιδιοκτήτες μονάδων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, καθώς και πάρκων.

Συνδυασμός Καλύψεων

Συνδυάζει την κάλυψη “κατά παντός κινδύνου” με αστική ευθύνη “εργοδότη” και “προς τρίτους”.

  • Κεραυνό, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση.
  • Φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, οποιαδήποτε ηλεκτρική αιτία.
  • Κλοπή με διάρρηξη.
  • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
  • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους και σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες συναρμολόγισης και εγκατάστασης της μονάδας.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη – κατασκευαστή προς τους εργαζόμενους στην εγκατάσταση για σωματικές βλάβες.