Αστική Ευθύνη Κυνηγού

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Καλύπτονται ερασιτέχνες κυνηγοί, κάτοχοι νόμιμης άδειας.

Προγράμματα Ασφάλισης

Καλύπτουν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από τη χρήση (για ερασιτεχνικό κυνήγι), μεταφορά και καθαρισμό του όπλου καθώς και ζημιές (σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές) που θα προκαλέσει ο κυνηγετικός σκύλος του ασφαλιζομένου.

Συγκριτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 6.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 15.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 1.500,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 15.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 3.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 90.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 6.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 150.000,00

Σημαντικές γενικές συμβουλές

Τρίτοι θεωρούνται πρόσωπα που δεν έχουν συγγενική ή επαγγελματική σχέση με τον ασφαλισμένο.