Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ετήσιας Διάρκειας

Διασφαλίζει τον Ταξιδιώτη

Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση απευθύνεται σε ιδιώτες, φοιτητές, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, που ταξιδεύουν και επιθυμούν να απολαμβάνουν σιγουριά και προνόμια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Προγράμματα Ετήσιας Διάρκειας

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας

Συγκριτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων

 1. Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Νοσήλια, Βοήθεια: €150.000 ανά άτομο, ανά έτος.
 2. Αποσκευές και Ταξιδιωτικά Έγγραφα:  Έως €2.000 ανά άτομο / έτος, €500 ανά συμβάν.
 3. Προσωπικό Ατύχημα:  €100.000 ανά άτομο, ανά έτος.
 4. Νομική Βοήθεια:  Έως €10.000 ανά άτομο, ανά έτος.
 5. Αστική Ευθύνη:  Έως €50.000 ανά άτομο / έτος, €5.000 ανά συμβάν.
 6. Άλλες Υπηρεσίες Βοήθειας:  Επικοινωνία με την οικογένεια, παροχή πληροφοριών, παροχή μετρητών κλπ.

Πατήστε για τις αναλυτικές καλύψεις και τα ποσά.

 1. Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Νοσήλια, Βοήθεια: €150.000 ανά άτομο, ανά έτος.
 2. Αποσκευές και Ταξιδιωτικά Έγγραφα:  Έως €1.000 ανά άτομο, ανά έτος.
 3. Προσωπικό Ατύχημα:  €30.000 ανά άτομο, ανά έτος.
 4. Άλλες Υπηρεσίες Βοήθειας:  Επικοινωνία με την οικογένεια, παροχή πληροφοριών, παροχή μετρητών κλπ.

Πατήστε για τις αναλυτικές καλύψεις και τα ποσά.

 1. Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Νοσήλια, Βοήθεια: €150.000 ανά άτομο, ανά έτος, – €15.000 ανά άτομο, ανά έτος.
 2. Αποσκευές και Ταξιδιωτικά Έγγραφα:  Έως €2.000 ανά άτομο / έτος, €500 ανά συμβάν.
 3. Προσωπικό Ατύχημα:  €100.000 ανά άτομο, ανά έτος.
 4. Νομική Βοήθεια:  Έως €10.000 ανά άτομο, ανά έτος.
 5. Αστική Ευθύνη:  Έως €50.000 ανά άτομο / έτος, €5.000 ανά συμβάν.
 6. Άλλες Υπηρεσίες Βοήθειας:  Επικοινωνία με την οικογένεια, παροχή πληροφοριών, παροχή μετρητών κλπ.

Πατήστε για τις αναλυτικές καλύψεις και τα ποσά.

Οδηγίες Παροχής Υπηρεσιών

  Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας του Ασφαλιζομένου και πρόβλεψης νοσηλείας του, ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό του πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Ασφαλιστική Εταιρεία, ώστε να επιβεβαιωθούν οι καλύψεις και να διευθετηθεί η απευθείας πληρωμή των εξόδων, διαφορετικά η Ασφαλιστική Εταιρεία δύναται να μην τον καλύψει.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση Συμβάντος, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει την Ασφαλιστική Εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα του συμβάντος.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρασχεθούν στην Ασφαλιστική Εταιρεία τα ακόλουθα στοιχεία:
– Ο αριθμός και τα στοιχεία του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.
– Περιγραφή του Συμβάντος.
– Οι πρωτότυπες ιατρικές αποδείξεις και τα παραστατικά.
– Πρωτότυπα σχετικά στοιχεία και αποδείξεις.
  Όλα τα σχετικά με την απαίτηση έγγραφα, που δεν διατίθενται, θα παρέχονται με έξοδα του Ασφαλιζομένου.