Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ολοκληρωμένη ασφάλιση αυτοκινήτου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας

Λύσεις για κάθε τύπο οχήματος, συμβατικού καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας

Κατηγορίες Αυτοκινήτων

Διαβάζοντας άρθρα παρουσιάσεων και δοκιμών, βλέπουμε λέξεις όπως Mini, Coupe, SUV, Crossover κλπ., που αναφέρονται στον τύπο του αυτοκινήτου.  Για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά,  θα αναφέρουμε στις κατηγορίες με τις διεθνείς ορολογίες τους και με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες.

Supermini Cars

Ιδανικά για όσους ζουν ή εργάζονται στο κέντρο της πόλης

Μini Cars

Προορίζονται για χρήση εντός πόλης αλλά μπορείς να κάνεις κι ένα ταξίδι

Hatchback

Ανήκουν στη μικρο-μεσαία κατηγορία . Είναι άνετα και ως οικογενειακά αυτοκίνητα.

Sedan ή Saloon

Στην Ευρώπη τα λένε Sedan στην Αγγλία Saloon. Έχουν 4 πόρτες και ξεχωριστό πορτ-μπαγκάζ. Προσφέρουν άφθονους χώρους.

Cabrio ή Roadster

Έχουν αποσπώμενη οροφή, δίνοντας άλλη αίσθηση στις μετακινήσεις.

Coupe

Χαρακτηριστικό τους οι 2 πόρτες. Για τους λάτρεις της σπορ οδήγησης

Station wagon

Για οικογένειες και όσους χρειάζονται χώρους. Είναι ευρύχωρα και ευέλικτα και πρακτικά.

SUV

Τα Sport Utility Vehicles (SUV) είναι μεγάλα με δυνατότητα κίνησης σε ανώμαλο έδαφος. Διατίθενται με κίνηση στους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς (4Χ4).

Crossover

Βασίζονται στην πλατφόρμα κάποιου μικρομεσαίου hatchback, με χαρακτηριστικά ενό SUV. Ιδανικά για οικογένειες και όσους έχουν προτεραιότητα του χώρους.

MPV

Τα Multi-Purpose Vehicles (MPV) ή πολυμορφικά είναι οχήματα πολλαπλών χρήσεων. Ιδανικά για μεγάλες οικογένειες.

Super Cars

Όπως το λέει και η λέξη είναι Σούπερ Αυτοκίνητα, περιορισμένης παραγωγής, μεγάλης ισχύος με τρομακτικές επιδόσεις και τιμή που προκαλεί ίλιγγο.

Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Τα οχήματα αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, στη μετακίνηση, στη μεταφορά αγαπημένων προσώπων αλλά και ως επαγγελματικό εργαλείο.

Έχουν δημιουργηθεί πολλά προγράμματα ασφάλισης,  που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κατά περίπτωση.

Θα δούμε κάποιες καλύψεις που περιέχονται, ενδεικτικά, καθώς διαφέρουν τα πακέτα ανά εταιρία.

Υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις

Αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που θα προκαλέσει σε τρίτους, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές Βλάβες: €1.220.000/θύμα
Υλικές Ζημίες: €1.220.000/ατύχημα

Προαιρετικές Καλύψεις

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από σύγκρουσή του με άλλο ανασφάλιστο όχημα ελληνικών πινακίδων.

  • Αφορά βοήθεια και υποστήριξη (καταγραφή συμβάντος, συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος) στον τόπο και κατά την ώρα του ατυχήματος.
  • Περιλαμβάνει μεταφορά / ρυμούλκηση ακινητοποιημένου οχήματος, προς έναν επιλεγμένο προορισμό.
  • Προσφέρεται 24 ώρες το 24ωρο

Προστασία της κατηγορίας Bonus για μία ζημία ανά έτος, ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης.

  • Καλύπτει θάνατο και μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα του οδηγού κατά τη διάρκεια της οδήγησης του οχήματος ή επιβίβασης σε/αποβίβασης από αυτό.
  • Καλύπτονται επίσης πραγματικές δαπάνες θεραπείας ατυχήματος (π.χ. νοσηλευτικά έξοδα, χειρουργική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή) .

Κάλυψη δαπανών του ασφαλισμένου που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του και που προέρχονται από τροχαίο ατύχημα καθώς και δαπανών υπεράσπισης ενώπιον πολιτικών, διοικητικών ή ποινικών δικαστηρίων, για τροχαίες παραβάσεις, ενοχικές συμβάσεις για το αυτοκίνητο κ.α., σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Καλύπτονται οι δαπάνες αποκατάστασης των αερόσακων από ζημίες που προκαλούνται από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή / και κατακρήμνιση του ασφαλισμένου οχήματος. Δεν ισχύει σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση κεραυνού.

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες.

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Καλύπτεται η αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλει ο ασφαλισμένος σε τρίτους για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που υπέστησαν ως συνέπεια πυρκαγιάς του ασφαλισμένου οχήματος.

  • Η κάλυψη ολικής κλοπής αφορά την εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημέρα της κλοπής.
  • Η κάλυψη μερικής κλοπής αφορά εξαρτήματα του οχήματος τα οποία είναι απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του και στέρεα προσδεδεμένα σε αυτό.

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα κατά την απόπειρα κλοπής ή αφαίρεσης εξαρτημάτων του.

Καλύπτεται η κλοπή ηχοσυστήματος (ραδιοκασετόφωνου, κτλ.)

Παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης, κυβισμού έως 1400cc, για χρονικό διάστημα μέχρι και την αποκατάσταση των ζημιών του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, με μέγιστο τις 30 ημέρες για τις περιπτώσεις πυρκαγιάς και μερικής κλοπής και τις 60 ημέρες για την περίπτωση της ολικής κλοπής.

Καλύπτονται υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος που προέρχονται άμεσα από θεομηνίες όπως π.χ. καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, χιόνι, χαλάζι.

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αυτό κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών, διαδηλώσεων.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος (σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής, κατακρήμνισης, εκτροπής), και εφόσον ο χρόνος επισκευής του ασφαλισμένου οχήματος υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες ημέρες, παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης, κυβισμού έως 1400cc, για χρονικό διάστημα έως και την αποκατάσταση των ζημιών, με μέγιστο τις 15 ημέρες.

Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία σύγκρουσης – πρόσκρουσης – εκτροπής – ανατροπής και κατακρήμνισης, ανεξαρτήτως ευθύνης του οδηγού. Δυνατότητα επιλογής ύψους της απαλλαγής.

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος οι οποίες προκαλούνται από κακόβουλες πράξεις τρίτων.

Καλύπτεται κάθε θραύση κρυστάλλου του ασφαλισμένου οχήματος, παρμπρίζ, περιμετρικά κρύσταλλα παραθύρων και ανοιγόμενες κρυστάλλινες ηλιοροφές.

Οδική Βοήθεια:

  • Καλύπτει τις περιπτώσεις σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής ή βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος.
  • Περιλαμβάνει την επιτόπου επισκευή του οχήματος, εφόσον είναι δυνατή, ή τη μεταφορά του σε συνεργείο ή άλλο τόπο επιλογής του ασφαλισμένου. Επίσης, μεταφορά του ασφαλισμένου σε τόπο επιλογής του, κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, βοήθεια σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων, κ.α.

Ταξιδιωτική Βοήθεια:

  • Περιλαμβάνει την υγειονομική μεταφορά ή τον επαναπατρισμό του ασφαλισμένου μετά από ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, μεταφορά ή επιστροφή των ατόμων που τον συνοδεύουν, ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια λόγω τραυματισμού ή ασθένειάς του, κάλυψη απώλειας αποσκευών, μεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου κ.α.
Previous slide
Next slide