Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων & Παιδικών Σταθμών

Ασφαλισμένοι

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, σχολών και παιδικών σταθμών καθώς και οι υπεύθυνοι δημοσίων σχολών & παιδικών σταθμών.

Τρίτοι

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές, οι γονείς τους, οι επισκέπτες και άλλοι.

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προξενηθούν από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος.

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προξενηθούν από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και το οποίο θα έχει σχέση με :

– Τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων του εκπαιδευτηρίου (αίθουσες, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ)
– Την πραγματοποίηση εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων, την ευθύνη των οποίων έχει ο ασφαλιζόμενος
– Τη μεταφορά των μαθητών με μεταφορικά μέσα (σχολικά λεωφορεία) ιδιοκτησίας του ασφαλιζομένου

 

Σημείωση: Η κάλυψη των ατυχημάτων κατά τη μεταφορά ισχύει μόνον σε περίπτωση που η απαίτηση είναι μεγαλύτερη από τα ποσά υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

Κατηγορία Α: Εκπαιδευτήρια – Σχολές– Φροντιστήρια – Νηπιαγωγεία
Κατηγορία Β: Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί- Παιδότοποι

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 6.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 90.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 15.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 60.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 800.000,0