Λειτουργία Φωτοβολταϊκής Μονάδας

Πλήρης Προστασία κατά τη Λειτουργία

Απευθύνεται σε  ιδιοκτήτες μονάδων εγκατεστημένων σε στέγες ή σε υπαίθριους χώρους.

Συνδυασμός Καλύψεων

Πλήρης κάλυψη πλήθους κατονομαζόμενων κινδύνων και κάλυψη απώλειας κερδών.

 • Πυρκαγιά, κεραυνό, πυρκαγιά από δάσος.
 • Ζημιές από καπνό.
 • Ευρεία έκρηξη.
 • Βραχυκύκλωμα.
 • Πτώση αεροσκαφών ή και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων.
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα.
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετό, βάρος χιονιού.
 • Διάρρηξη σωληνώσεων παντός τύπου.
 • Σεισμό.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβάνεται και ο βανδαλισμός.
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές.
 • Κλοπή συνεπείας διάρρηξης ή/και αναρρίχησης και ζημιές από κλοπή.
 • Καθίζηση – κατολίσθηση – ανύψωση εδάφους.
 • Τυχαία θραύση κρυστάλλων / πάνελ μη οφειλόμενη σε ελαττωματική τοποθέτηση ή ελαττωματικό εξοπλισμό εκ κατασκευής.
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, θραύση ή διαρροή σωληνώσεων έναντι γειτονικών περιουσιών έως €50.000€.
 • Αποκομιδή ερειπίων έως 20% επί του ποσού της ζημιάς ανά γεγονός.
 • Έξοδα / αμοιβές αρχιτεκτόνων έως 20% επί του ποσού της ζημίας ανά γεγονός.
 • Έξοδα ελαχιστοποίησης και περιορισμού της καλυπτόμενης υλικής ζημίας έως 20% επί του ποσού της ζημίας ανά γεγονός.
 • Τυχαία θραύση πινακίδων /επιγραφών οι έως €2.000
 • Νεοαποκτηθείσα περιουσία (πάγια στοιχεία) στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.
 • Ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής συμπεριλαμβανομένων των θερμών.
 • Αξία αντικατάστασης με καινούριο.
 • Υπερηχητικό κύμα (sonic boom) έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.
 • Μη ηθελημένη υπασφάλιση έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

Καλύπτεται η απώλεια κερδών λόγω διακοπής της λειτουργίας της μονάδος ως συνέπεια επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου, με περίοδο αποζημίωσης 6 μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος.