Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών

Ασφαλισμένοι

Επιστήμονες Φαρμακοποιοί, που έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.

Τρίτοι

Οι πελάτες του ασφαλιζομένου φαρμακοποιού και οι επισκέπτες του φαρμακείου του

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες του από λάθος του ασφαλιζομένου φαρμακοποιού ή υπαλλήλου του κατά την εκτέλεση συνταγής ή την παρασκευή ιδιοσκευάσματος ή από τις εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου
Οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

 

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 15.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 3.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 90.000,00

 

 

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 6.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 150.000,00

 

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 10.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 200.000,0

Προϋπόθεση Ασφάλισης

Κατοχή διπλώματος/άδειας άσκησης επαγγέλματος του φαρμακοποιού και των βοηθών του.