Ασφαλίσεις Κατοικιών Πολυτελών Κατασκευών

Ασφάλιση Κατοικίας

Καλύπτονται πολυτελείς κατοικίες με αξία άνω των €500.000

Πρόγραμμα Ασφάλισης

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών υψηλών προδιαγραφών ως προς την κατασκευαστική τους αξία και ως προς το περιεχόμενο

"Κατά Παντός Κινδύνου"

Aπό κάθε αιφνίδιο και τυχαίο κίνδυνο που μπορεί να την απειλήσει

Ζημιών στο κτίριο και στο περιεχόμενο από οποιαδήποτε αιτία

Με τη μορφή του πολυασφαλιστηρίου καλύπτει τόσο τις υλικές ζημιές του κτιρίου και του περιεχομένου, όσο και την Αστική Ευθύνη (ατομική / οικογενειακή προς τρίτους) σας

  • Βασική Κάλυψη: Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου για την Οικοδομή και το Περιεχόμενο
  • Προαιρετικές Καλύψεις: Κάλυψη Σεισμού και Κάλυψη Ατομικής και Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης

Μπορείτε να επιλέξετε είτε μόνη της τη Βασική Κάλυψη είτε αυτή σε συνδυασμό με τις προαιρετικές καλύψεις Σεισμού και Αστικής Ευθύνης.

Ασφάλιση Κατοικιών από κάθε Κίνδυνο

  • Κάλυψη ζημιών από οποιαδήποτε αιτία, στο κτίριο και στο περιεχόμενο.
  • Κάλυψη αντικειμένων υψηλής αξίας, όπως πίνακες ζωγραφικής, χαλιά, συλλογές κλπ.
  • Κάλυψη των ζημιών σε αξία καινούργιου (κτίριο και περιεχόμενο).