Ασφάλιση Κλοπής Μετρητών

Ασφαλίσεις Κλοπής Μετρητών

Ειδίκευση στην εξασφάλιση των αναγκών σας, με τρία προγράμματα ασφάλισης.

Κάλυψη κλοπής περιεχομένου χρηματοκιβωτίου (cash in safe)

 • Παρέχεται κάλυψη για τα μετρητά και/ή επιταγές που φυλάσσονται εντός χρηματοκιβώτιο/χρηματοκιβώτια που βρίσκονται εντός επαγγελματικού χώρου
 • Οι κίνδυνοι που καλύπτονται είναι: κλοπή συνεπεία διαρρήξεως και/ή ένοπλης ληστείας
 • Το ασφάλιστρο ορίζεται κατά περίπτωση, βάσει των φυλασσομένων στο ασφαλιζόμενο χρηματοκιβώτιο μετρητών / αξιών, τον τύπο του χρηματοκιβωτίου και τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν στο χώρο
 • Προϋπόθεση: το χρηματοκιβώτιο πρέπει να είναι “πακτωμένο
 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Κάλυψη κλοπής ταμείου (hold up)

 • Κάλυψη του περιεχομένου (χρήματα – μετρητά και επιταγές) του ταμείου που βρίσκεται εντός επαγγελματικού χώρου κατά των κινδύνων κλοπής κατόπιν ένοπλης ληστείας (hold up)
 • Η κάλυψη ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών
 • Διευκρίνηση: ως “ταμείο” νοείται ο κλειδωμένος χώρος (συρτάρι ταμειακής μηχανής, συρτάρι γραφείου, φορητό χρηματοκιβώτιο/κουτί ασφαλείας) όπου φυλάσσονται τα χρήματα
 • Το ασφάλιστρο ορίζεται κατά περίπτωση, βάσει της ασφαλιζόμενης αξίας, το είδος της επιχείρησης, τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν στο χώρο κλπ.
 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Κάλυψη μεταφοράς Χρημάτων (cash in transit)

 • Κάλυψη για τις μεταφορές χρημάτων που διενεργεί ο ασφαλιζόμενος από τα γραφεία του προς Τράπεζες/πελάτες, προμηθευτές του και αντίστροφα
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ των καλύψεων: οι χρηματομεταφορές να πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ασφαλιζομένου
 • Καλύπτονται οι κίνδυνοι: κλοπής των μεταφερομένων χρημάτων συνεπεία ένοπλης ληστείας / χρήσης βίας / αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος του ατόμου που μεταφέρει τα χρήματα
 • Το ασφάλιστρο για τις ανωτέρω καλύψεις ορίζεται κατά περίπτωση, βάσει: α) του εκάστοτε μεταφερομένου ποσού, β) της συχνότητας των διενεργουμένων χρηματομεταφορών και γ) του συνολικού ετήσιου μεταφερομένου ποσού
 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις