Μεγάλοι Εμπορικοί & Βιομηχανικοί Κίνδυνοι

Ασφαλίσεις Μεγάλων Κινδύνων

Αφορά μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, πολυχώρους, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, μεταλλουργικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών, φαρμακευτικές εταιρίες, κλωστοϋφαντουργίες κλπ.

Εξασφάλιση από απρόβλεπτες καταστάσεις

Παρέχονται καλύψεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το περιεχόμενο, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τα εμπορεύματα.

– Φωτιά
– Κεραυνός
– Καπνός
– Πυρκαγιά από δάσος
– Φυσικές καταστροφές
– Βραχυκύκλωμα
– Θραύση κρυστάλλων
– Πλημμύρα
– Σωληνώσεις
– Κλοπή
– Ληστεία
– Αστική Ευθύνη
– Απώλεια κερδών
– Σεισμός
  • Εκπτώσεις για :

– Τα μέτρα προστασίας που έχετε πάρει για την επιχείρησή σας.

– Την πληρωμή των ασφαλίστρων μέσω πιστωτικής κάρτας

– Το αν διατηρείτε κι άλλα εν ισχύ ασφαλιστήρια

  • Την κάλυψη Τεχνικής Βοήθειας (προαιρετικά και με πολύ χαμηλό κόστος)
  • Την κάλυψη Νομικής Προστασίας (προαιρετικά με πολύ χαμηλό κόστος)