Ασφαλίσεις Μη Μηχανοκίνητων Σκαφών

Σωστή και πλήρης προστασία σκάφους

Η θάλασσα χρειάζεται σεβασμό και ασφάλεια

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Αφορούν μικρά σκάφη τύπου OPTIMIST, LASER, 4,70, 4,20, EUROPE και συναφή.

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα) : Ευρώ 50.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν : Ευρώ 30.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης : Ευρώ 100.000

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα) : Ευρώ 150.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν : Ευρώ 30.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης : Ευρώ 150.000

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα) : Ευρώ 300.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν : Ευρώ 150.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης : Ευρώ 540.000

  • Καλύπτονται τα μικρά σκάφη των ιστιοπλοϊκών ομίλων για την αστική τους ευθύνη κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους ιστιοπλοϊκούς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος.
  • Δίδεται η δυνατότητα τα σκάφη να ασφαλίζονται μόνο για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο αγώνα ή αγώνες και όχι ετησίως.
  • ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ – Ορίζονται ανά περίπτωση.
  • Η κάλυψη δίδεται σε μικρά σκάφη τύπου OPTIMIST, LASER, 4,70, 4,20, EUROPE και συναφή.
  • Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε επίσημους ιστιοπλοϊκούς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος.
  • Δίδεται η δυνατότητα τα σκάφη να ασφαλίζονται μόνο για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο αγώνα ή αγώνες και όχι ετησίως.
  • ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ – Ορίζονται ανά περίπτωση.