Ασφαλίσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ασφάλισης

Πλήρης ασφάλιση υπαίθριων και οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Προγράμματα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Καλύπτουν ολοκληρωμένα την επένδυσή σας κατά την περίοδο συναρμολόγησης – εγκατάστασης όσο και την περίοδο λειτουργίας τους.

Ιδανικά για εγκαταστάσεις σε στέγες καθώς και για φωτοβολταϊκά πάρκα.

Απευθύνεται σε κατασκευαστές και σε ιδιοκτήτες μονάδων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, καθώς και πάρκων.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μονάδων εγκατεστημένων σε στέγες ή σε υπαίθριους χώρους.

Αφορά μονάδες και πάρκα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία τους.