Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων

Ασφαλισμένοι

Ο συντηρητής και/ή εγκαταστάτης ανελκυστήρων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Τρίτοι

Οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ασφαλιζόμενο ανελκυστήρα και δεν έχει επαγγελματική ή συγγενική σχέση με το ασφαλιζόμενο.

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προκληθούν από τη χρήση του ασφαλιζομένου ανελκυστήρα, θα έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του και για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος.

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

 

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 15.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 3.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 90.000,00

 

 

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 6.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 150.000,00

 

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 200.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 15.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,0

* Παρέχονται ειδικές τιμές και προγράμματα αναλόγως του πλήθους των ανελκυστήρων