Ασφαλίσεις Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ασφάλισης

Εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που περιλαμβάνουν όλους του απρόβλεπτους κινδύνους, βοηθώντας στην αντιμετώπιση των συνεπειών που ενδέχεται να προκαλέσουν.

Ασφάλιση Ξενοδοχειακών Μονάδων

Σχεδιασμένα για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων.

– Πυρκαγιά – Κεραυνός
– Πυρκαγιά από δάσος
– Καπνός από πυρκαγιά
– Ευρεία έκρηξη
– Πτώση αεροσκαφών
– Πρόσκρουση οχήματος
– Κλοπή περιεχομένου και ζημιές κλέπτου εις το περιεχόμενο
– Θραύση υαλοπινάκων
– Ζημιές στο κτίριο εξαιτίας κλοπής με διάρρηξη
– Τρομοκρατικές ενέργειες
– Πολιτικές ταραχές, Στάσεις, Απεργίες
– Κακόβουλες ενέργειες
– Πλημμύρα-Θύελλα-Καταιγίδα-Τυφώνας
– Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκαταστάσεων ύδρευσης – θέρμανσης – ψύξης & αποχέτευσης
– Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά
– Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι
– Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός
– Αστική ευθύνη εξαιτίας & νερών διαρροής ύδατος προς τρίτους
– Ζημιές εξωτερικών πινακίδων & επιγραφών
– Έξοδα άντλησης υδάτων
– Έξοδα λήψης αδειών & έξοδα μηχανικών-αρχιτεκτόνων
– Έξοδα αποκομιδής ερειπίων
– Κάλυψη Σεισμού ή/και πυρκαγιά εξαιτίας σεισμού
– Κάλυψη Βραχυκυκλώματος δίχως εστία πυρός
– Κάλυψη Τεχνικής Βοήθειας (με πολύ χαμηλό κόστος)
– Κάλυψη Νομικής προστασίας